top of page

Regulamin

Postanowienia ogólne

1.1. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.techpolispc.pl, zwana dalej Stroną Internetową prowadzona jest przez Techpolis Sp. z o. o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze: NIP - 7812030868, REGON  - 52099612600000 i adresie: do doręczeń – ul. Rolna 39 Rokietnica 62-090, poczty mailowej – techpolispc@gmail.com.

1.2 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest firma Techpolis Sp. z o. o. (opisana w punkcie 1.1. niniejszego regulaminu) – zwana dalej „Administratorem”. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe podane na zewnętrznych stronach internetowych.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów lub wyłącznie do przedsiębiorców.

1.3. Strona Internetowa nie przeprowadza transakcji - jest pośrednikiem między konsumentem, a zewnętrznymi stronami internetowymi. Hiperłącza (znajdujące się np. na stronach produktów) przekierowują do oferty na zewnętrznej stronie internetowej, gdzie konsument może dokonać zakupu, stosując się do regulaminu owej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej Administratora.

1.4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.5. Korzystanie ze Strony Internetowej, w tym korzystanie z zawartego na niej Panelu Kontaktowego, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych.

bottom of page